દિલ્હી પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ એડમિટ કાર્ડ 2022 જાહેર

દિલ્હી પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ એડમિટ કાર્ડ 2022 જાહેર : સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (એસએસસી) એ દિલ્હી પોલીસ એચસી મિનિસ્ટ્રીયલ એડમિટ કાર્ડ 2022 બહાર પાડ્યું છે તો દરેક લાયક ઉમેદવારોને આ જાહેરાત નો સંદર્ભ લેવા અને દિલ્હી પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ https://delhipolice.gov.in/ ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર થી પોતાનું એડમિટ કાર્ડ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવાની સહલ આપાવામાં આવે છે. એડમિટ ડાઉનલોડ કરવાની પ્રક્રિયા નીચે આપેલ છે.

દિલ્હી પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ એડમિટ કાર્ડ 2022 જાહેર :

ભરતી સંસ્થાસ્ટાફ સિલેક્સન કમિશન (SSC)
પોસ્ટનું નામહેડ કોન્સ્ટેબલ (મંત્રાલય)
ખાલી જગ્યાઓ 835 પોસ્ટ્સ
પગાર ધોરણ રૂ. 25500- 81100/- (સ્તર-4)
કેટેગરી દિલ્હી પોલીસ HC મિનિસ્ટરિયલ એડમિટ કાર્ડ 2022
દિલ્હી પોલીસ HC મંત્રાલયના પ્રવેશ કાર્ડની તારીખ પરીક્ષાની તારીખના ચાર દિવસ પહેલા
પરીક્ષા તારીખ 10-20 ઓક્ટોબર 2022
સત્તાવાર વેબસાઇટ ssc.nic.in અને delhipolice.gov.in

દિલ્હી પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ એડમિટ કાર્ડ 2022 ડાઉનલોડ કરવાની રીત :

  • પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ssc.nic.in/ પર જાઓ.
  • પછી એડમિટ કાર્ડ પર ક્લિક કરો.
  • તમારી પ્રદેશની લિંક શોધો અને તેના પર ક્લિક કરો.
  • પછી જરૂરી વિગતો દાખલ કરો તમારા પ્રવેશ કાર્ડની સ્થિતિ તપાસો.
  • પછી તમારું દિલ્હી પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ એડમિટ કાર્ડ 2022 ડાઉનલોડ કરો.

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ :

સ્થાનએપ્લિકેશન સ્ટેટસએડમિટ કાર્ડસત્તાવાર વેબસાઇટ
NRઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરો
NWRઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરો
CRઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરો
ERઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરો
WRઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરો
SRઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરો
KKRઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરો
MPRઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરો
NERઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરોઅહીં ક્લિક કરો

FAQ દિલ્હી પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ એડમિટ કાર્ડ 2022 :

1. દિલ્હી પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ એડમિટ કાર્ડ 2022 એડમિટ કાર્ડ 2022 ક્યારે રિલીઝ થશે?

એડમિટ કાર્ડ હવે પરીક્ષાના ચાર દિવસ પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ssc.nic.in/ પર મુકવામાં આવશે.

2. એડમિટ કાર્ડ 2022 કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

ઉપર જણાવેલ પગલાને અનુસરો.

3. એડમિટ કાર્ડ 2022 ની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે

https://ssc.nic.in/

મહત્વપૂર્ણ સુચના: કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

આવી જ નવી નવી જાહેરાત મેળવવા માટે ojasgovtjob-com-216849.hostingersite.com ને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

પોસ્ટ વાંચવા બદલ આપનો ખુબ ખુબ આભાર.

Leave a Comment