SPIPA પરીક્ષા પરિણામ 2022 : (UPSC CSE પ્રવેશ પરીક્ષા પરિણામ 2022)

SPIPA પરીક્ષા પરિણામ 2022: SPIPA (સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન) એ UPSC CSE પ્રવેશ પરીક્ષા નું પરિણામ 2022 જાહેર કર્યું છે. જે ઉમેદવારોએ SPIPA ની પ્રવેશ પરીક્ષા આપી તેવા લોકો ને આ જાહેરાત વાંચવા અને પરિણામ તપાસવા માટે આગ્રહ કરવામાં આવે છે. આવી જ નવી નવી જાહેરાત માટે Ojasgovtjob.com ને તપાસતા રહો.

(સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન) એ UPSC CSE પ્રવેશ પરીક્ષા પરિણામ 2022 ની જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે જે પરીક્ષા તારીખ ૨૪/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ લેવામાં હતી. તો જે લોકો એ પરીક્ષા આપી હોય તેવા લોકો નીચે આપેલ લીંક પર થી પોતાનું પરિણામ ચકાસી શકે છે. અને સાથે સાથે આપેલ પરીક્ષા નું પ્રશ્નપત્ર પણ જોઈ શકાશે.

આ પણ વાંચો : GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022 

પ્રવેશ પરીક્ષા પરિણામ 2022 :

પરીક્ષા પરિણામ માટે અહીં ક્લિક કરો
GS પેપર-૨ પ્રશ્નપત્ર માટેઅહીં ક્લિક કરો
GS પેપર-૨ પ્રશ્નપત્ર માટેઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ માટે અહીં ક્લિક કરો

  • આવી જ નવી નવી જાહેરાતો માટે ojasgovtjob.com સાથે જોડાયેલા રહો.

મહત્વપૂર્ણ:

  • કૃપા કરીને આપેલ જાહેરાત / સૂચના ને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

Leave a Comment