ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022: જુનિયર રિસર્ચ ફેલો પોસ્ટ માટે ભરતી 2022

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022: ગુજરાત યુનિવર્સિટી એ જુનિયર રિસર્ચ ફેલો પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે તો લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો ગુજરાત યુનિવર્સિટી ની સતાવાર વેબસાઈટ https://beta.gujaratuniversity.ac.in/ દ્વારા શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી વગેરે વગેરે. આવી જ નવી નવી જાહેરાત મેળવવા માટે ojasgovtjob-com-216849.hostingersite.com ને નિયમિતપણે તપાસતા રહો. વધુ વિગતો માટે નીચે તપાસો.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022:

જુનિયર રિસર્ચ ફેલો પોસ્ટ માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022

પોસ્ટનું નામજુનિયર રિસર્ચ ફેલો

શૈક્ષણિક લાયકાત, કેવી રીતે અરજી કરવી અને અન્ય વિગતો:

  • કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

છેલ્લી તારીખ:

  • 30-09-2022
જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ સુચના: કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

આવી જ નવી નવી જાહેરાત મેળવવા માટે ojasgovtjob-com-216849.hostingersite.com ને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

પોસ્ટ વાંચવા બદલ આપનો ખુબ ખુબ આભાર.

Leave a Comment