ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022: પગાર 1,44,000 થી શરૂ, વિવિધ ટીચિંગ પદો માટે ભરતી 2022

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022: ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ વિવિધ ટીચિંગ પદો માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સતાવાર વેબસાઈટ https://www.gujaratuniversity.ac.in/career દ્વારા શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી વગેરે વગેરે. આવી જ નવી નવી જાહેરાત મેળવવા માટે ojasgovtjob.com ને નિયમિતપણે તપાસતા રહો. વધુ વિગતો માટે નીચે તપાસો.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભરતી 2022:

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં વિવિધ ટીચિંગ પદો માટે ભરતી 2022

પોસ્ટનું નામ:

  • પ્રોફેસર
  • એસોસિયેટ પ્રોફેસર
  • આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

શૈક્ષણિક લાયકાત, કેવી રીતે અરજી કરવી અને અન્ય વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

અરજી ફી :

ટીચિંગ માટેની અરજી ફીની વિગતો માટે (01/2022)અહીં ક્લિક કરો

પગાર :

પોસ્ટ પે-સ્કેલ(પગાર)
પ્રોફેસર1,44,200 (શૈક્ષણિક પગાર સ્તર-14)
એસોસિયેટ પ્રોફેસર1,31,400 (શૈક્ષણિક પગાર સ્તર -13A)
આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર57,700 (શૈક્ષણિક પગાર સ્તર -10)

છેલ્લી તારીખ :

  • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15-10-2022 છે.
ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
ટીચિંગ માટે સીટ મેટ્રિક્સ (01/2022) અહીં ક્લિક કરો
સામાન્ય સૂચનાઓ માટે અહીં ક્લિક કરો
ટીચિંગની જગ્યાઓ માટે સીધી ભરતીના નિયમોઅહીં ક્લિક કરો
વધુ વિગતો માટે અહીં ક્લિક કરો
અમારી વેબસાઈટ માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ સુચના: કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

આવી જ નવી નવી જાહેરાત મેળવવા માટે ojasgovtjob.com ને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

પોસ્ટ વાંચવા બદલ આપનો ખુબ ખુબ આભાર.

Leave a Comment