ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ નોટિફિકેશન:(વૉકિંગ ટેસ્ટ નોટિફિકેશન,29-08-2022)

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ નોટિફિકેશન: ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ એ વોકિંગ ટેસ્ટ નોટિફિકેશન 2022 પ્રકાશિત કર્યું છે. આ ટેસ્ટ ગાંધીનગર ખાતે સપ્ટેમ્બર 2022માં લેવામાં આવશે. તમે ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2016-17 માટે પસંદ કરેલા ઉમેદવારોની યાદી જોઈ શકો છો. વધુ વિગતો માટે નીચે તપાસો.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ નોટિફિકેશન:

પોસ્ટ્સ:

જગ્યાઓનું નામફોરેસ્ટ ગાર્ડ (વર્ગ-3)
જાહેરાત નંબરફોરેસ્ટ/201819/1
વૉકિંગ ટેસ્ટ તારીખ03-09-2022
વૉકિંગ ટેસ્ટ સમય05:00 AM (વહેલી સવારે)
સ્થળલેકાવાડા પાટિયાથી શાહપુર ક્રોસ રોડ, આરણ્ય પાર્ક, નં. શાહપુર ગામ, ગાંધીનગર.
વૉકિંગ ટેસ્ટ નોટિફિકેશન (29-08-2022)અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ સુચના:

  • કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

Leave a Comment