ભારતીય સેના ભરતી ૨૦૨૨ : (10+2 ટેકનિકલ એન્ટ્રી સ્કીમ (TES-48) જાન્યુઆરી 2022)

ભારતીય સેના ભરતી ૨૦૨૨: ભારતીય સેનાએ નીચે જણાવેલ પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. આવી જ નવી નવી જાહેરાત મેળવવા માટે ojasgovtjob.comને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

ભારતીય સેના ભરતી ૨૦૨૨ :

10+2 ટેકનિકલ એન્ટ્રી સ્કીમ (TES-48) જાન્યુઆરી 2023:

નોકરીની વિગતો:

પોસ્ટ્સ:

 • 10+2 ટેકનિકલ એન્ટ્રી સ્કીમ (TES-48) (કોર્સ જાન્યુઆરી 2023માં શરૂ થશે)

કુલ પોસ્ટની સંખ્યા:

 • 90 (કામચલાઉ)

શૈક્ષણિક લાયકાત:

 • ઉમેદવારોએ ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, ગણિતના પીસીએમ પ્રવાહમાં ઓછામાં ઓછા 60% એકંદર ગુણ સાથે 10+2 મધ્યવર્તી પાસ કરેલ હોવું આવશ્યક છે.
 • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

ઉંમર મર્યાદા:

 • ન્યૂનતમ – 16 વર્ષ 6 મહિનો
 • મહત્તમ – 19 વર્ષ 6 મહિનો
 • ઉમેદવારનો જન્મ 02 જુલાઈ 2003 પહેલા અને 01 જુલાઈ 2006 પછીનો ન હોવો જોઈએ.
 • ઉંમરમાં છૂટછાટ (ઉચ્ચ વય મર્યાદા): ભારતીય સેનાના નિયમો મુજબ

કેવી રીતે અરજી કરવી ?:

 • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.
નોકરીની જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 21-09-2022

મહત્વપૂર્ણ સુચના :

 • કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

Leave a Comment