આરોગ્ય વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨:

આરોગ્ય વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨: નેશનલ હેલ્થ મિશન એ આરોગ્ય વિભાગ માટે 2022ની વિવિધ પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. આવી જ નવી નવી જાહેરાત મેળવવા માટે ojasgovtjob.com ને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ ભરતી 2022એ વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે જાહેરાત 2022 બહાર પાડી છે ઑફલાઇન અરજી શરૂ થઈ ગઈ છે અને જેઓ હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ ભરતી 2022 સામે અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ અરજીના સમયગાળા દરમિયાન અરજીઓ મોકલી શકશે. પાત્રતાના માપદંડો, અરજીપત્રક અને અન્ય વિગતો નીચે દર્શાવેલ છે.

આરોગ્ય વિભાગ ભરતી ૨૦૨૨:

 • વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે ઑફલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. આરોગ્ય વિભાગની વિવિધ પોસ્ટની ભરતી 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબલ ફોર્મમાં આપવામાં આવી છે.
સંસ્થાનું નામરાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન
પોસ્ટનું નામવિવિધ પોસ્ટ્સ
અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ૨૮/૦૭/૨૦૨૨
કેટેગરીસરકારી નોકરીઓ.
પસંદગી પ્રક્રિયાઈન્ટરવ્યુ
સ્થાનગુજરાત/ભારત
સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://arogyasathi.gujarat.gov.in

આરોગ્ય વિભાગની ભરતી 2022 નોકરીની વિગતો:

પોસ્ટ્સ:

 • પ્રોફેસર
 • એસોસિયેટ પ્રોફેસર
 • આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

આરોગ્ય વિભાગ ભરતી 2022 પાત્રતા માપદંડ:

શૈક્ષણિક લાયકાત:

 • આ ભરતી માટે અરજી કરવા માગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી આરોગ્ય વિભાગના વિવિધ પોસ્ટની પાત્રતા માપદંડો તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

 • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?:

 • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો(પુરાવા) જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

નોંધ: ઉમેદવારોને અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર સૂચના વાંચવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.

મહત્વની તારીખ:

 • ૨૪/૦૮/૨૦૨૨
સતાવાર જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો
વધુ વિગતો માટેઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ માટે અહીં ક્લિક કરો

આરોગ્ય વિભાગની વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી 2022 માટે ઑફલાઇન અરજી કરવાનાં પગલાં:

આ ભરતી માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારો લેખમાં ઉપર દર્શાવેલ લિંક પર ક્લિક કરી શકે છે અથવા નીચે જણાવેલ પગલાંને અનુસરી શકે છે.

 • સત્તાવાર વેબસાઇટ એટલે કે https://arogyasathi.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો.
 • જોબ નોટિફિકેશન પેજ પર ક્લિક કરો.
 • આરોગ્ય વિભાગની વિવિધ પોસ્ટ માટે શોધો અને પછી નોકરીની ખાલી જગ્યાઓ માટે સંપૂર્ણ સૂચનાઓ વાંચો.
 • અરજી ફોર્મ ભરો.
 • એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો અને તેને જાહેરાતમાં દર્શાવેલ સરનામે મોકલો.

મહત્વપૂર્ણ સુચના:

 • કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

Leave a Comment