આરોગ્ય કમિશનરેટ ભરતી 2022 : (વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી)

આરોગ્ય કમિશનરેટ ભરતી 2022 : કમિશનરેટ ઑફ હેલ્થ (કમિશનરેટ ઑફ હેલ્થ રિક્રુટમેન્ટ 2022) એ 2022ની વિવિધ પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. આવી જ નવી નવી જાહેરાત મેળવવા માટે ojasgovtjob-com-216849.hostingersite.com ને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

કમિશનરેટ ઓફ હેલ્થ રિક્રુટમેન્ટ 2022એ વિવિધ પોસ્ટની જોબ નોટિફિકેશન 2022ની ઑફલાઇન એપ્લિકેશન શરૂ કરી છે અને જેઓ કમિશનરેટ ઑફ હેલ્થ ભરતી 2022 સામે અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓ અરજીના સમયગાળા દરમિયાન અરજીઓ મોકલી શકશે. પાત્રતાના માપદંડો, અરજીપત્રક અને અન્ય વિગતો નીચે દ્વારા દર્શાવેલ છે.

આરોગ્ય કમિશનરેટ ભરતી 2022 :

વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે ઑફલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. આરોગ્ય કમિશનરેટ વિવિધ પોસ્ટની ભરતી 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબલ ફોર્મમાં આપવામાં આવી છે.

સંસ્થાનું નામરાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન
પોસ્ટનું નામવિવિધ પોસ્ટ્સ
અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ10-09-2022
કેટેગરી સરકારી નોકરીઓ
પસંદગી પ્રક્રિયાઈન્ટરવ્યુ
સ્થાન ગુજરાત/ભારત
સત્તાવાર વેબસાઇટ https://arogyasathi.gujarat.gov.in

નોકરીની વિગતો:

પોસ્ટ્સ:

 • પ્રોફેસર
 • આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર
 • એસોસિયેટ પ્રોફેસર
 • શિક્ષક

યોગ્યતાના માપદંડ:

શૈક્ષણિક લાયકાત:

આરોગ્ય કમિશનરેટ વિવિધ પોસ્ટની ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી આરોગ્ય કમિશનરેટ વિવિધ પોસ્ટની પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

 • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી? :

 • પાત્ર ઉમેદવારો અધિકૃત વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

નોંધ: ઉમેદવારોને અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર સૂચના વાંચવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.

નોકરીની જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ માટે અહીં ક્લિક કરો

પ્રારંભ તારીખ:

 • 05-09-2022

છેલ્લી તારીખ:

 • 10-09-2022

વિવિધ પોસ્ટની ભરતી 2022 માટે ઑફલાઇન અરજી કરવાનાં પગલાં :

જે ઉમેદવારો વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે અરજી કરવા માંગે છે તેઓ લેખમાં ઉપર દર્શાવેલ લિંક પર ક્લિક કરી શકે છે અથવા નીચે જણાવેલ પગલાંને અનુસરી શકે છે.

 • સત્તાવાર વેબસાઇટ એટલે કે https://arogyasathi.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો.
 • જોબ નોટિફિકેશન પેજ પર ક્લિક કરો.
 • કમિશનરેટ ઑફ હેલ્થ વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે શોધો અને પછી નોકરીની ખાલી જગ્યાઓ માટે સંપૂર્ણ સૂચનાઓ વાંચો.
 • અરજી ફોર્મ ભરો.
 • એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો અને તેને જાહેરાતમાં દર્શાવેલ સરનામે મોકલો.
 • ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટઆઉટ લો.

મહત્વપૂર્ણ: કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

આવી જ નવી નવી જાહેરાત માટે ojasgovtjob-com-216849.hostingersite.com ને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

Leave a Comment